С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Социално Предприемачество

Pisar.bg е проект, създаден от ФОНДАЦИЯ "Граждани срещу бюрокрацията". Фондацията е регистрирана в обществена полза и е вписана в Регистъра на Министерство на Правосъдието на Репубика България.

Финансираме се основно от стопанска дейност, под формата на СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

КАКВО Е СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО?
Социално предприемачество е форма на бизнес, при която, печалбата се реинвестира единствено и само за каузата на организацията, вместо под формата на дивидент на собствениците.

КАКВО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО РАЗВИВА PISAR.BG?
Като член на Форум „Социални предприятия в България”, ние от Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" сме поддръжници на социалното предприемачество. Отскоро сме регистрирани и в каталога Продукти и услуги с кауза.

Дейността на социално предприемачество извършваме чрез дъщерното дружество на Фондацията - ПИСАР.БГ ЕООД, като се състои в:
регистрация на фирма
регистрация на администрартор на лични данни
счетоводни услуги

Стартирахме проект за счетоводни услуги, в които ще ангажираме лица с увреждания. По този начин, ще осигурим работа на хора, които традиционно не могат да си намерят. Работата ще извършват от дома си, получавайки документите за въвеждане, по e-mail, и ще получават достойно заплащане.
Приятели