С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Възражение до НАП за изтекла давност

Направете Възражение до НАП за изтекла давност

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Възражение до НАП за изтекла давност

От тук можете да направите Възражение до НАП за изтекла давност за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Възражение до НАП за изтекла давност.

Освен Възражение до НАП за изтекла давност предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Възражение до НАП за изтекла давност

Генерирайте безплатно Възражение до НАП за изтекла давност

Свалете документа: Възражение до НАП за изтекла давност

Разпечатайте документа: Възражение до НАП за изтекла давност

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Възражение до НАП за изтекла давност

Създаване на нов документ
Примерен документ Възражение до НАП за изтекла давност
Създайте Възражение до НАП за изтекла давност с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Публичните задължения, за които е изтекла предвидената в закона 5 - годишна давност, не подлежат на принудително изпълнение. С настоящото Възражение, можете да откажете заплащането им.

Пример: Имате задължение за заплащане на здравноосигурителни вноски за период от 01.08.2008 г. до настоящия момент. Изтеклата давност започва да тече от 1-ви януари на годината, следваща годината, през която задължението е следвало да се плати. Тъй като не е осъществено плащане до настоящия момент, давността изчисляваме като от 01.01.2015 г. връщаме 5 години назад и получаваме периода, за който можем да откажем изпълнение на задълженията, а именно от датата на възникването им до 01.01.2010 г.

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на Заявителя


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заявителя
2Дата на възражението
Дата и място на възражението
Въведете дата, на подаване на възражението към НАП.

Въведете населеното място на подателя.

ТД на НАП, към която ще бъде подадено възражението


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заявителя
2
Дата на възражението
3Задължения
Вид на задължението
Въведете вид на задължението - напр. Здравноосигурителни вноски.

Начало на периода
Въведете дата на възникване на задължението.

Край на периода
Въведете датата, на която е изтекла давността.

Размер на задължението
Въведете размер на задължението в лева - например 100.22


Вид на задължението
Въведете вид на задължението - напр. Здравноосигурителни вноски.

Начало на периода
Въведете дата на възникване на задължението.

Край на периода
Въведете датата, на която е изтекла давността.

Размер на задължението
Въведете размер на задължението в лева - например 100.22Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заявителя
2
Дата на възражението
3
Задължения
4Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!