С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Кредит срещу обезпечение

Кредит срещу обезпечение
 Кредит срещу обезпечение - първа или втора ипотека върху ликвидни недвижими имоти.
 Независимо от кредитната история
 Без такси за оценка, усвояване и разглеждане
 от 5 000 лв. до 5 000 000 лв.
 Лихва от 1%/месец
 От 3 месеца до 15 години срок
 До 30 минути за одобрение
 Без доказване на доходи
 Одобрение и при лошо ЦКР (Централен Кредитен Регистър)
  Услугата се предлага в партньорство с Кредит Тръст ООД - финансова институция по смисъла на чл. 3а, ал. 1 и 2 от ЗКИ, регистрирана от БНБ с регистрационен номер BGR00408 и заповед № БНБ-101411.

Заявете кредит сега!

Сума на кредита
Точен адрес на имота
Вид на имота
Данни за връзка


За какво е подходящ този кредит?
 Стартиране или разширяване на бизнес
 Оборотни средства и покриване на разходи
 Рефинансиране и обединяване на задължения
 Покупка или ремонт на жилище, офис, складове, машини и оборудване
 За търговия на финансовите пазари
 За земеделски нужди и закупуване на земя
 За инвестиционни и строителни проекти
 Всичко, за което се нуждаете от кредитиране
За кого е подходящ този кредит?
 Получили сте отказ за банково кредитиране
 Имате влошена кредитна история
 Имате задължения към НАП или по изпълнителни дела
 Вашият бизнес е стартиращ, без история или нямате оборот
 Дейността Ви има сезонен характер или изпитвате временен ликвиден недостиг
 Имате нужда от бързо финансиране преди получаване на банков кредит
 За всички, които имат нужда от финансиране
Защо да избера CreditTrust?
 Ние сме експерти с дългогодишна история и опит на българския финансов пазар
 Предлагаме гъвкав продукт, който ще структурираме, съобразно Вашите нужди
 Приемаме всички видове обезпечения
 Експертно консултиране на бизнеса Ви
 Даваме възможност за синдикирани заеми при по-големи размери
 Конкурентни условия при кредитиране на извънбанков пазар
Личните данни са 100% защитени!