С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Договор за заем

Направете Договор за заем

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Договор за заем

От тук можете да направите Договор за заем за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Договор за заем.

Освен Договор за заем предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Договор за заем

Генерирайте безплатно Договор за заем

Свалете документа: Договор за заем

Разпечатайте документа: Договор за заем

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Договор за заем


Защитете интереса си, когато давате или получавате заем.
Създаване на нов документ
Примерен документ Договор за заем
Създайте Договор за заем с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Предлаганият Договор за заем позволява:
- Заемодател - Физическо/Юридическо лице
- Заемополучател - Физическо/Юридическо лице
- Предаване/връщане на заема в брой/по банка
- Изчисление на лихва до края на периода
- Валидиране на ЕГН, ЕИК и IBAN
- В случай на плащане в брой, към договора са включени и разписки за получен/върнат заем

Нотариална заверка: незадължителна

В случай, че сумата надвишава 10 000 (десет хиляди) лева, сумите следва да бъдат превеждани по банков път, тъй като плащането в брой над тази

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на Заемодателя


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заемодателя
2 Данни на Заемополучателя


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заемодателя
2
Данни на Заемполучателя
3Дата на предоставяне на заема
  Дата на предоставяне на заема
  Град на сключване на договора
  Начин на предоставяне на заема
  Сметка на Заемополучателя


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заемодателя
2
Данни на Заемополучателя
3
Дата на предоставяне на заема
4Дата на връщане на заема
  Дата на връщане на заема
  Начин на връщане на заема
  Сметка на Заемoдателя


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заемодателя
2
Данни на Заемополучателя
3
Дата на предоставяне на заема
4
Дата на връщане на заема
5Сума и лихва на заема
  Валута на заема
  Сума на заема (в Лева)
  Сума на заема (в Eвро)
  Годишна лихва (в %)


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Заемодателя
2
Данни на Заемополучателя
3
Дата на предоставяне на заема
4
Дата на връщане на заема
5
Сума и лихва на заема
6Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!