С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Декларация за пътуване на дете в чужбина

Направете Декларация за пътуване на дете в чужбина

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Декларация за пътуване на дете в чужбина

От тук можете да направите Декларация за пътуване на дете в чужбина за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Декларация за пътуване на дете в чужбина.

Освен Декларация за пътуване на дете в чужбина предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Декларация за пътуване на дете в чужбина

Генерирайте безплатно Декларация за пътуване на дете в чужбина

Свалете документа: Декларация за пътуване на дете в чужбина

Разпечатайте документа: Декларация за пътуване на дете в чужбина

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Декларация за пътуване на дете в чужбина


Използвайте, когато най-ценното ви трябва да пътува в чужбина, само, с едния от родителите или учителката.
Създаване на нов документ
Примерен документ Декларация за пътуване на дете в чужбина
Създайте Декларация за пътуване на дете в чужбина с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Декларацията позволява на детето да пътува:
- С единият родител (необходимо е съгласието на другия родител).
- С друг придружител (необходимо е съгласието и на двамата родители).
- Само (необходимо е съгласието и на двамата родители).

Нотариална заверка: задължителна (Декларацията се подписва в присъствието на нотариус. Необходимо е да носите удостоверение за раждане на детето).

Съвет: Препоръчваме ви да направите копие на заверената вече декларация, което да носите заедно с оригинала, в случай, че проверяващият орган реши да задържи екземпляр.

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на Родителя
Данни на вторият родител:


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Родителя
2 Данни на Детето


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Родителя
2
Данни на Детето
3 Придружител


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Родителя
2
Данни на Детето
3
Придружител
4Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!