С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Документи за обявяване на ГФО

Направете Документи за обявяване на ГФО

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Документи за обявяване на ГФО

От тук можете да направите Документи за обявяване на ГФО за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Документи за обявяване на ГФО.

Освен Документи за обявяване на ГФО предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Документи за обявяване на ГФО

Генерирайте безплатно Документи за обявяване на ГФО

Свалете документа: Документи за обявяване на ГФО

Разпечатайте документа: Документи за обявяване на ГФО

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Документи за обявяване на ГФО


Когато ви се налага да публикувате годишния отчет на фирмата.
Създаване на нов документ
Примерен документ Документи за обявяване на ГФО
Създайте Документи за обявяване на ГФО с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Чрез предлаганата форма ще можете да генерирате необходимите документи за публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър:

- Протокол от Общо събрание на ООД / Решение на Едноличния собственик на капитала на ЕООД
- Декларация по чл.13, ал. 4 от ЗТР

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Име на фирмата
Вид на фирматаВъведете вида на фирмата - ЕООД или ООД
Име на фирма
Данни на първия съдружник
Данни на втория съдружник
Данни на третия съдружник
Данни на четвртия съдружник
Данни на петия съдружник
Име на фирма
Име на едноличния собственикВъведете името на едноличния собственик, който ще вземе решението за приемане на Годишният финансов отчет.


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Име на фирмата
2Финансова Година
Финансова годинаИзберете финансовата година, за която ще публикувате Годишния финансов отчет
Дата на протокола
Град, в който е взето решението


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Име на фирмата
2
Финансова Година
3Данни на управителя
Данни на управителяВъведете данните на управителя на фирмата. Той ще бъде и заявител пред Търговския регистърПопълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Име на фирмата
2
Финансова Година
3
Данни на управителя
4Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!