Администратор на лични данни | Pisar.bg
С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Регистрация на Администратор на лични данни

Регистрация на Администратор на лични данни

ВНИМАНИЕ! Pisar.bg спира да предлага услугата по регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД, сългасно Закона за защита на личните данни, тъй като от 25.05.2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 и всички фирми трябва да приведат дейността си съгласно него.

Повече можете да научите тук!

Ползвайки услугите на Pisar.bg:

  • Спестете време и пари
  • Намалете консумацията на хартия
  • Намалете бюрокрацията
  • Ползвайки услугата ни - подкрепяте нашата кауза!

  • Предлаганата услуга за регистрация на администратор на лични данни представлява част от стопанската дейност на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" и се извършва от дъщерното дружество на фондацията - "ПИСАР.БГ" ЕООД. 100 % от нетните приходи по предлаганите услуги се изразходват за постигане на целите на фондацията. Повече за Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" можете да разберете тук.

    Всеки, който иска да направи дарение на фондацията може да го направи от тук.
    Личните данни са 100% защитени!