С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Регистрация на Администратор на лични данни

Регистрация на Администратор на лични данни

Безплатна консултация: 0897 666654

Проверете дали сте регистриран

Проверете сега!

Какво означава "лични данни"?Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (например ЕГН, № лична карта и др.)
Кой орган отговаря за регистрацията на администратори на лични данни?За регистрацията като администратори на лични данни отговаря Комисията за защита на личните данни.
Кой трябва да се регистрира като администратор на лични данни?Задължение за регистрация има всяко лице, което събира или обработва лични данни. На практика, всяка фирма, която назначава служители или събира данни за контрагенти е задължена да се регистрира като администратор на лични данни.
Има ли глоба, ако не се регистрирам като администратор на лични данни?Лице, което събира или обработва лични данни, но не е регистрирано като администратор на лични данни, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.

Късно ли е да се регистрирам, ако съм изпуснал?Не е късно, но е желателно да го направите по-бързо, за да сте документално изрядни.
Каква услуга предлагаме?

Предлагаме регистрация в 3 прости стъпки:

1. Попълвате необходимите данни на фирмата: Име, ЕИК, Адрес, Управител. Заплащате такса, в размер на 49 лв.

2. Ние регистрираме електронно фирмата Ви в КЗЛД, създаваме регистрите и Ви изпращаме всички необходими документи на e-mail.

3. Изпращате потвърдителното писмо, което ще получите - по пощата, с обратна разписка.


Какво е включено в цената?

1. Регистрация в електронната платформа на Комисия за защита на личните данни.

2. Създаване на регистри - "Персонал" и "Контрагенти"

3. Потвърдителен лист, както и инструкции - стъпка по стъпка какво е необходимо да се направи, за да се завърши регистрацията.

Ползвайки услугите на Pisar.bg:

  • Спестете време и пари
  • Намалете консумацията на хартия
  • Намалете бюрокрацията
  • Ползвайки услугата ни - подкрепяте нашата кауза!

  • Предлаганата услуга за регистрация на администратор на лични данни представлява част от стопанската дейност на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" и се извършва от дъщерното дружество на фондацията - "ПИСАР.БГ" ЕООД. 100 % от нетните приходи по предлаганите услуги се изразходват за постигане на целите на фондацията. Повече за Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" можете да разберете тук.

    Всеки, който иска да направи дарение на фондацията може да го направи от тук.
    Личните данни са 100% защитени!