С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Счетоводство от Pisar.bg

Кои сме ние?
Pisar.bg е проект на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията". Ние се борим за намаляване на административната тежест над гражданите и бизнеса, както и консумацията на хартия.

Предлаганата счетоводна услуга представлява част от стопанската дейност на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" и приходите от предлаганите услуги се изразходват за постигане на целите на фондацията. Повече за Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" можете да разберете тук.
Защо да ни ползвате?
 • Професионална счетоводна услуга.
 • Ползвайки нас - намалявате бюрокрацията. Ние пестим вашето време, защото не ви занимаваме с излишни документи, които не са задължителни.
 • Ползвайки услугата ни - подкрепяте нашата кауза!
 • Пакет M

  Пакетът включва:
 • 10 документа/мес.
 • 1 осигуренo лицe
 • 1 банкова сметка

 • ЦЕНА - 100 лв./мес.

  Пакет L

  Пакетът включва:
 • 20 документа/мес.
 • 2 осигурени лица
 • 2 банкови сметки

 • ЦЕНА - 129 лв./мес.

  При въпроси: 0897 666654

  Допълнителни услуги
  ДДС
 • Регистрация по ДДС - 100 лв.
 • Подаване на ДДС декларация - 35 лв./мес.

 • В случай, че фирмата Ви е регистрирана по ДДС, до 14-то число на следващия месец, трябва да се подаде декларация за приходите и разходите. Ако имате продажби или покупки през месеца, сте задължени да подадете ДДС декларация за съответния период, ако няма - нулева ДДС декларация.
  Допълнителни документи
 • За всеки документ (счетоводен запис), над включените в пакета (приходна или разходна), се плаща допълнителна такса по договаряне.

 • Смятаме, че така е най-справедливо спрямо Вас, защото месечните разходи за счетоводство, зависят единствено от обема на работата Ви.
  Назначени лица
 • За всяко назначено лице на трудов или граждански договор – 20 лв./мес.

 • В тази такса се включват всички дейности, свързани с назначеното лице - обработка на заплати, осигуровки, болнични, отпуски и други.
  Касов апарат / POS терминал
 • При наличие на касов апарат – 10 лв./мес.
 • При наличие POS терминал – 10 лв./мес.

 • Интрастат
 • Нулева декларация – 30 лв./мес.
 • До 2 придобивания/изпращания на месец – 50 лв.
 • До 5 придобивания/изпращания на месец – 75 лв.
 • До 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв.

 • ИНТРАСТАТ декларация се подава, ако закупувате или продавате стоки на територията на Европейския съюз и сте достигнали съответните прагове за Интрастат оператор.
  Годишно приключване
 • Годишно приключване – една месечна такса

 • Междинен финансов отчет
 • Междинен финансов отчет – една месечна такса

 • Междинен финансов отчет се изисква от банките, когато кандидатствате за кредит, за да разберат финансовото състояние на компанията.
  Консултации
 • 50 лв./час
 • Личните данни са 100% защитени!