Създайте заявление - за 5 минути!

Разберете каква сума дължите на банките и финансовите институции!

Ипотечен Кредит
 Кредит срещу обезпечение - първа или втора ипотека върху ликвидни недвижими имоти.
 Независимо от кредитната история.
 Без такси за оценка, усвояване и разглеждане.
 от 5 000 лв. до 5 000 000 лв.
 Лихва от 1%/месец.
 От 3 месеца до 15 години срок.
 До 30 минути за одобрение.
 Без доказване на доходи.
 Одобрение и при лошо ЦКР (Централен Кредитен Регистър).


  Услугата се предлага в партньорство с Кредит Тръст ООД - финансова институция по смисъла на чл. 3а, ал. 1 и 2 от ЗКИ, регистрирана от БНБ с регистрационен номер BGR00408 и заповед № БНБ-101411.

ВАЖНО!

За да получите справка за вашата кредитна задлъжнялост, трябва да изпратите заявление до БНБ на хартия! През Pisar.bg можете да създадете само заявление, което трябва да изпратите до БНБ. Ние нямаме правомощия да правим справки. За повече информация, прочетете долните точки.

Как става?

Всичко става в три лесни стъпки:

1. Попълвате формите и получавате готовото заявление веднага
На всяка стъпка ще получите указания за това, какво трябва да въведете. Максимално сме опростили процедурата и всичко отнема няколко минути.

2. Подавате заявлението в БНБ
След като разпечатате готовото заявление, имате два варианта - да го подадете лично в БНБ или да го изпратите с обратна разписка по пощата. Ако желате да изпратите по пощата, ще трябва да заверите заявлението при нотариус.

3. Получавате справката от БНБ
В рамките на 7 работни дни ще получите справка за вашата кредитна задлъжнялост. Можете да получите лично в БНБ, както и по пощата, в случай, че сте го упоменали изрично при попълване на формата..
Предлаганата от нас услуга е абсолютно безплатна. Възможно е да се наложи да заплатите такса на БНБ.
За Физически лица: веднъж на 12 месеца справката е безплатна. За всяка следваща справка, таксата е 10 лева.
За Наследници: веднъж на 12 месеца справката е безплатна. За всяка следваща справка, таксата е 10 лева.
За Юридически лица: За всяка справка, таксата е 50 лева.

Всички такси се превеждат по банков път в полза на Българска Народна Банка
IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23
BIC: BNBGBGSD
Документите се подават в деловодството на БНБ:
гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1
в работни дни от 8:30 до 15:45 ч.

или се изпращат по пощата на адрес:
Българска народна банка, Централен кредитен регистър
гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1
Справката ще бъде готова в срок от 7 работни дни. Можете да я получите в БНБ, както и да Ви бъде изпратена по пощата (в случай, че сте избрали този начин в момента на попълване на формите).
Възможно е да е станала грешка. Свържете се с банката или финансовата институция, която е изписана в справката.
В случай, че сте наследник, по закон наследявате и задълженията на починалото лице. В случай, че сумата на кредита е голяма, а не наследявате имоти, можете да се откажете от наследство. Натиснете ТУК, за да разберете как.

Попълнете заявление за получаване на справка от Централен кредитен регистър на БНБ!
Личните данни са 100% защитени!