С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Договор за продажба на МПС

Направете Договор за продажба на МПС

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Договор за продажба на МПС

От тук можете да направите Договор за продажба на МПС за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Договор за продажба на МПС.

Освен Договор за продажба на МПС предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Договор за продажба на МПС

Генерирайте безплатно Договор за продажба на МПС

Свалете документа: Договор за продажба на МПС

Разпечатайте документа: Договор за продажба на МПС

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Договор за продажба на МПС


Изгответе договор за продажба на МПС и спестете от хонорари.
Създаване на нов документ
Примерен документ Договор за продажба на МПС
Създайте Договор за продажба на МПС с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Предлаганият Договор за Продажба на МПС позволява:
- Продавач - Физическо/Юридическо лице
- Купувач - Физическо/Юридическо лице
- Възможност за пълномощници
- Плащане на продажната цена в брой/по банка
- Валидиране на ЕГН, ЕИК и IBAN

Нотариална заверка: задължителна (Настоящият договор трябва да бъде подписан пред нотариус!)

В случай, че сумата надвишава 10 000 (десет хиляди) лева, сумите следва да бъдат превеждани по банков път, тъй като плащането в брой над тази сума се счита за нарушение на закона.

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на Продавача
Данни за Съпруга
Данни на пълномощника
Данни за пълномощнотоДанните, които е необходимо да въведете по-долу, можете да намерите на правоъгълният щемпел на пълномощното - там има датата, номера на пълномощното, както и името и номера на нотариуса.Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Продавача
2 Данни на Купувача


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Продавача
2
Данни на Купувача
3Дата и място на сключване на договора


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Продавача
2
Данни на Купувача
3
Дата и място на сключване на договора
4Информация за автомобила
Данните, които е необходимо да въведете по-долу, можете да намерите големия талон на автомобила. Там има и пояснения по които ще се ориентирате.Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Продавача
2
Данни на Купувача
3
Дата и място на сключване на договора
4
Информация за автомобила
5Продажна цена и начин на плащане
Цена
Начин на плащане
Момент на плащане
Разноски


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Продавача
2
Данни на Купувача
3
Дата и място на сключване на договора
4
Информация за автомобила
5
Продажна цена и начин на плащане
6Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!