С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Договор за цесия

Направете Договор за цесия

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Договор за цесия

От тук можете да направите Договор за цесия за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Договор за цесия.

Освен Договор за цесия предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Договор за цесия

Генерирайте безплатно Договор за цесия

Свалете документа: Договор за цесия

Разпечатайте документа: Договор за цесия

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Договор за цесия


Когато искате да закупите или продадете вземане по договор за заем или по фактура, може да направите това, чрез този договор за цесия.
Създаване на нов документ
Примерен документ Договор за цесия
Създайте Договор за цесия с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Предлаганият Договор за цесия позволява:
- Цедент - Физическо/Юридическо лице
- Цесионер - Физическо/Юридическо лице
- Плащане на продажната цена в брой/по банка
- Валидиране на ЕГН, ЕИК и IBAN

Нотариална заверка: незадължителна

В случай, че сумата надвишава 10 000 (десет хиляди) лева, сумите следва да бъдат превеждани по банков път, тъй като плащането в брой над тази сума се счита за нарушение на закона.

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на Цедента (Продавача)


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Цедента (Продавача)
2 Данни на Цесионера (Купувача)


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Цедента (Продавача)
2
Данни на Цесионера (Купувача)
3Дата и място на сключване да договора


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Цедента (Продавача)
2
Данни на Цесионера (Купувача)
3
Дата и място на сключване да договора
4Информация за вземането
Данни на длъжника
Описание на вземането
Обща стойност на вземането


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Цедента (Продавача)
2
Данни на Цесионера (Купувача)
3
Дата и място на сключване да договора
4
Информация за вземането
5Продажна цена и начин на плащане


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Продавача
2
Данни на Купувача
3
Дата и място на сключване да договора
4
Информация за вземанто
5
Продажна цена и начин на плащане
6Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!