С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Търсене в НКИД

Търсене в НКИДОт тук можете да търсите номера и позиции в НКИД.


  Търсене в КИД?Защо не използвате Pisar.bg?

  Напълно безплатно
  Изцяло онлайн

  Намерете код по КИД сега!
  Повече информация Националният класификатор на икономическите дейности, представлява класификация на не забранените със закон икономически дейности. Всяка една фирма в Република България притежава, такъв четири цифрен код. За фирмите, които се ново регистрират е задължително в документите им за вписване да бъде вписан такъв код. Последният действащ Национален класификатор на Икономическите дейности е НКИД 2008.

  Ако намирате този сайт за полезен, споделяте каузата на Фондация "Граждани Срещу Бюрокрацията" или просто искате да помогнете в борбата с ненужната бюрокрация можете да направите дарение към нас по няколко начина. Бъдете сигурни, че ще използваме всички налични ресурси за да превърнем каузата ни в реалност!
  Вижте всички документи