С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Проверка на ЕИК/БУЛСТАТ

Проверка на ЕИК (БУЛСТАТ)От тук можете да проверите ЕИК (БУЛСТАТ) номер за валидност.
Просто въведете номера и натиснете провери!


Повече информация При първоначално вписване в търговския регистър съгласно чл. 23, ал. 2 ЗТР всеки субект на регистрация получава единен идентификационен код (ЕИК). Той е уникален и е задължителен за всички субекти, вписани в търговския регистър. ЕИК на търговеца или клона на чуждестранния търговец остава непроменен до заличаването му. АВ определя ЕИК чрез информационната система на търговския регистър. Съгласно Наредба № 1 ЕИК на субектите, вписани в търговския регистър, е 9-значен и се получава при първоначална регистрация. При пререгистрация на търговец и клон на чуждестранен търговец негов ЕИК става кодът по БУЛСТАТ.

Ако намирате този сайт за полезен, споделяте каузата на Фондация "Граждани Срещу Бюрокрацията" или просто искате да помогнете в борбата с ненужната бюрокрация можете да направите дарение към нас по няколко начина. Бъдете сигурни, че ще използваме всички налични ресурси за да превърнем каузата ни в реалност!
Вижте всички документи