С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Трудова медицина

 Трудова медицина
  Благодарение на опита ни, бързо ще отговорите на изискванията на законодателството.
  В случай на проверка - ние ще контактуваме с държавните органи и няма да се наложи да възлагате несвойствени дейности на счетоводството ви.
  Конкурентни цени.
Цени от 99 лв.
 Защо?
Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ, в противен случай подлежи на санкции в размер на 1500 до 10 000 лв.
 Колко струва?
 
  • До 3 лица - 99 лв./год. - общо за всички служители
  • От 4 до 10 лица - 42 лв./год. - на служител
  • От 11 до 20 лица - 36 лв./год. - на служител
  • От 21 до 50 лица - 30 лв./год. - на служител
  • Над 51 лица - 24 лв./год. - на служител
Измервания на факторите на работна среда:
  • Микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха) - 50 лв.
  • Осветеност - 50 лв.
  Цените са ориентировъчни и без включен ДДС.

Поискайте оферта сега!

Данни за фирмата
Данни за връзка
Предлаганата услуга за трудова медицина представлява част от стопанската дейност на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" и се извършва от дружество-партньор на фондацията - СТМ "ДЕНИМЕД" ЕООД, притежаващо удостоверение №450-1/16.10.2014 г., издадено от МЗ. Част от приходите по предлаганите услуги се изразходват за постигане на целите на фондацията. Повече за Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" можете да разберете тук.

Какви са следващите стъпки?

Изпращането на заявлението е неангажиращо. Ние ще се свържем с вас и отговорим на всички въпроси.


Личните данни са 100% защитени!