С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Договор за продажба на дружествени дялове

Направете Договор за продажба на дружествени дялове

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Договор за продажба на дружествени дялове

От тук можете да направите Договор за продажба на дружествени дялове за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Договор за продажба на дружествени дялове.

Освен Договор за продажба на дружествени дялове предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Договор за продажба на дружествени дялове

Генерирайте безплатно Договор за продажба на дружествени дялове

Свалете документа: Договор за продажба на дружествени дялове

Разпечатайте документа: Договор за продажба на дружествени дялове

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Договор за продажба на дружествени дялове


Когато трябва да продадете или закупите дялове от фирма, може да избегнете адвокатските хонорари, като използвате този договор.
Създаване на нов документ
Примерен документ Договор за продажба на дружествени дялове
Създайте Договор за продажба на дружествени дялове с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Предлаганият Договор за продажба на дружествени дялове позволява:
- Продавач - Физическо/Юридическо лице
- Купувач - Физическо/Юридическо лице
- Възможност за пълномощници
- Плащане на продажната цена в брой/по банка
- Валидиране на ЕГН, ЕИК и IBAN

Важно: Имайте предвид,че всяка промяна, свързана с основни обстоятелства относно търговско дружеството подлежи на вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Продажбата на дружествени дялове от капитала на дружество често пъти предполага приемане на нов съдружник, евентуално напускане на друг, избор на нов управител и др. Поради това, за вписването и отразяването на извършената промяна в Търговски регистър, е необходимо да бъде подадено заявление, като към него се приложат съответния набор от документи. Необходимо е и да бъде платена съответната държавна такса.

Нотариална заверка: задължителна (Настоящият договор трябва да бъде подписан пред нотариус! В случай, че лицето, което придобива дружествени дялове от капитала на дружеството бъде избрано и приеме да бъде управител на дружеството, ще бъде необходима и нотариална заверка на Съгласие образец от подписа на последния.)

В случай, че сумата надвишава 10 000 (десет хиляди) лева , сумите следва да бъдат превеждани по банков път, тъй като плащането в брой над тази сума се счита за нарушение на закона.

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни за Продавача
Данни за пълномощника
Данни за пълномощното


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни за Продавача
2 Данни за Купувача


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни за Продавача
2
Данни за Купувача
3Дата и място на сключване да договора


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни за Продавача
2
Данни за Купувача
3
Дата и място на сключване да договора
4Информация за продаваните дружествени дялове
Тук напишете броят дялове и номиналната им стойност - напр. фирма с 5000 лв капитал може да се дели на 50 дяла по 100 лв., може и на 100 дяла по 50 лв. Това трябва да проверите в учредителният акт или устава на дружеството. В случай, че продавате 100% от дяловете в ЕООД, въведете всичките дялове.


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни за Продавача
2
Данни за Купувача
3
Дата и място на сключване да договора
4
Информация за продаваните дружествени дялове
5Продажна цена и начин на плащане


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни за Продавача
2
Данни за Купувача
3
Дата и място на сключване да договора
4
Информация за продаваните дружествени дялове
5
Продажна цена и начин на плащане
6Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!