С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Търсене в КДПД

Търсене в НКПДОт тук можете да търсите номера и позиции в НКПД.


  Създавате трудов договор?Защо не използвате Pisar.bg?

  Напълно безплатно
  Отнема броени минути
  Получавате готов документ
  Изцяло онлайн

  Създайте трудов договор сега!
  Повече информация Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България е разработена в съответствие с методологията на Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-88), издание на Международната организация на труда, Женева, 1990 г.

  Ако намирате този сайт за полезен, споделяте каузата на Фондация "Граждани Срещу Бюрокрацията" или просто искате да помогнете в борбата с ненужната бюрокрация можете да направите дарение към нас по няколко начина. Бъдете сигурни, че ще използваме всички налични ресурси за да превърнем каузата ни в реалност!
  Вижте всички документи