Да, сигурно е!

Използваме криптирана връзка, както и защитени сървъри.

Инвестирахме средства и време, за да защитим максимално вашите данни. Използваме тройно подсигуряване, като сървърите ни се намират в изчислителните центрове на Amazon, Microsoft и Hetzner - всичките на територията на ЕС, за може да отговорим на всички изисквания на GDPR.

Съхраняването на информацията става в криптиран вид и дори ние нямаме достъп до нея. Тъй като защитата на вашите данни е приоритет от най-високо ниво за нас, използваме криптиране абсолютно навсякъде чрез SSL с 256-битов ключ.

Защита от злоупотреби

Тъй като в последните години има бум на злоупотреби с лични данни, много хора загубиха имоти и пари, ние направихме максималното, за да защитим личните данни и на практика са абсолютно защитени.

Съхраняването на лични данни е нещо изключително отговорно, затова изградихме система за защита, която да гарантира вашето спокойствие. Нямаме нито един регистриран случай на злоупотреба!

Защита от хакерски атаки

Въпреки, че нашият екип се състои изцяло от млади хора, имаме 20-годишен опит с Интернет и знаем как да изградим надеждна защита, включително от хакерски атаки.

Разполагаме с една от най-модерните и мощни защитни стени (Firewall), която защитава от известни хакерски атаки, включително Denial of Service (DoS).

Политика за защита на личните данни

Администратор на личните данни е:
ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА”
ЕИК 176861212
Адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 3
E-mail: privacy@pisar.bg
Телефон: 0897 666654

Сигурността и правилоното използване и обработване на личните данни са от изключително значение за ФОНДАЦИЯ ”ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА“ и нашите потребители. Затова за нас е важно те да разберат как и защо обработваме тяхната лична информация.

Администраторът на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защите на личните данни съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. С прилаганата политика за защита на личните данни Администраторът зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните както на регистрираните потребители така и на всеки оставил своите лични данни във формите на запитвеания. С полагането на мерки за защита на нашето он- и офлайн съдържание ние гарантираме, че сме взели мерки срещу неправомерното обработване на ЛД данни, които получаваме. Използваме съвременни технологии и защити, за да предоставим сигурност и минимизиран риск.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" . Тя не регламентира права и задължения, а цели да обясни на Вас - нашите потребители, какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на онлайн услуги за продажба на злато и продулти от злато и друга полезна информация, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и защо. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие като потребители на този сайт имате във връзка с обработването на личните Ви данни от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА".

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА“ събира и обработва от запитвания и регистрация на този сайт и във връзка с безплатно изготваяне на PISAR.BG. Събирането и обработването на лични Ви данни се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за този уеб-сайт или приложенията му, както и профилите в социалните медии, към който има препратки в този сайт и са собственост на ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА“.

Как събираме лични данни:
На сайта на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" има директен начин за събиране на лични данни :
 • Чрез въвеждане на данни във формите за изготвяне на документи от PISAR.BG


 • За да можем да изготвим безплатно Вашите документи са ни необходими лични данни - три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, месторабота, телефон и e-mail - те са минималните реквизити, които са необходими за да се генерира документ. Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас. Ако се регисрирате на нашия сайт или отбележите, че искате да получавате информация от нас чрез имейл, в специално поставеното поле, ние ще Ви изпращаме информация по имейл, не повече от 2 пъти месечно. За целта Вие трябва да сте отметнали, че сте съгласни да получавате такава информация.

  Моля, имате предвид, че Винаги можете да се откажете да получавате имейли от нас.

  С каква цел събираме личните Ви данни:
 • За да Ви доставка на продуктите, които предлагаме в нашия сайт;
 • За да Ви изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;
 • За да Ви изпращаме имейли с наш месечен бюлетин, актуални новини и други маркетингови съобщения и материали;
 • Статистически цели;


 • Какви данни обработваме:
  Обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, име, презиме и фамилия, ЕГН, адрес, телефон и имейл, които са необходими за изготвяне на документи от системата. Предоставянето на ЛД е напълно доброволно и не ограничава потребителя да разглежда съдържанието на нашия сайт. Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички под страници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол. На нашия сайт има поставени маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics. Тези маркери и информацията събирана от сайта ни дават информация за:
 • Уеб браузера Ви и операционната система;
 • Референта, които Ви препращат към нашата страница;
 • Продължителност и дата на посещение;
 • IP – адрес;
 • Ваши запитвания;
 • Данни за регистрация на сайта;
 • Общи демографски данни за всички потребители без детайлно профилиране;


 • При обработка на Вашите лични данни (ЛД) ние спазваме следните принципи:
 • Поверителност на обработването на ЛД и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни;
 • Законосъобразност и добросъвестност;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Съхранение на данните Ви за точно определен срок;
 • Събират се единствено и само за изрично посочените в настоящата Политика цели;


 • Колко време ще съхраняваме ЛД на потребителя и всеки изпратил запитване или регистрирал се на текущия сайт:
  ФОНДАЦИЯ “ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА” съхранява личните данни на потребителите толкова, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.
 • Срокът за съхранение на личните данни, предоставяни за изговяне на безплатни документи е 1 месец.
 • Срокът за съхранение на личните данни, предоставяни за изговяне за документи за регистрация на фирма, оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 10 години.
 • Срокът за съхранение на личните данни, предоставяни
 • Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА", на потребителите или на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

  Обработка на Вашите лични данни: Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изборените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в система, която отговаря на приложимото национално и европейско закондателство. Тази система се подлежи на обработка само от оторизирани от ФОНДАЦИЯ "ГРАЖДАНИ СРЕЩУ БЮРОКРАЦИЯТА" ЕООД длъжностни лица.

  Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:
 • Да Ви изпращаме рекламни имейл, ако сте се регистрирали;
 • Да обработваме вашите поръчки;


 • Уеб услуги, които използваме:
  Google Analytics и Google Adwords:
  Уеб услуги, предлагана от Google, Inc ("Google").
  Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.
  Двете платформи за уеб услуги функционират чрез файлове наречени „бисквитки“. Можете да настройте браузера си, за да предотвратите записа на бисквитки. Моля, имайте предвид, че ако настройте сайта си да не събира и изпраща бисквитки, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
  Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.
  Google AdWords (можете да промените настройките си и да не ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.
  През последните месеци от Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно новите правила, които се въвеждат 25/05/2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

  Facebook и Instagram:
  Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа facebook.com и Instagram. Двете платформи са собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
  Когато влезете през фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Faceobook&Instagram ремркетинг, за да ви показваме наши реклами, на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc.

  Какви са вашите права?
  Вие можете да поискате да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. По всяко време можете да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат забравен. За целта изпратете имейл на privacy@pisar.bg

  Ако сте дали съгласие и сте се регистрирали на нашия сайт, имате право по всяко време да се откажете от него. В този случай следва да използвате опцията за отказ, предоставена в края на всеки имейл или като пишете на privacy@pisar.bg.

  Политика на бисквитките

  Какво представляват „бисквитките” “Бисквитките” или “Cookies” на английски, представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете, който посещавате до компютъра или устройството на посетителя. Ролята на тези малки файлове е да събират информация за използването на сайта от потребителя с цел да бъде разпознаван и да се подобри функционалността на сайта и работата с него. Чрез този тип разпознаване на посетителите, посетил уеб сайта, дадения посетител не може да бъде идентифициран лично. Информацията, която събират „бисквитките“ най-често включва:
 • адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата;
 • вид на устройството, от което посетителят влиза в сайта; (компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
 • вид на операционната система;
 • вид на браузъра;
 • действия, които се предприемат потребителите - посетени страници, честотата на посещенията на уеб сайта;
 • продължителността на стоене на дадена страница и др.

 • Повече информация какво представляват бисквитките, можете да разгледате ТУК

  За да може Pisar.bg да работи коректно, да Ви е приятно да работите с него ние използваме „Бисквитки“. Посещавайки нашия сайт Ви се отваря попъп, който Ви предупреждава, че използваме „Бисквитки“ и Вие трябва да се съгласите, за да използвате нормално нашия сайт.

  Видове бисквитки, които използваме са задължителни и аналитични.

  Задължителни бисквитки (essential cookies) – необходими са за да може уеб сайтът коректно да изпълнява функциите си. Благодарение на тези бисквитки Ви показваме например информацията на нашия сайт на Вашия език; да имате възможност да ни пишете на нашия чат; установяваме автентичността на нашите потребители и други.

  Аналитични бисквитки – бисквитки от трети страни
  Бисквитки на Google Analytics

  Използваме този тип бисквитки, за да следим посещаемостта на нашия сайт. Благодарение на тях ние анализираме доколко нашите потребители работят лесно със сайта ни, каква е преобладаващата ни таргет група и колко посещения получаваме на ден. Тези бисквитки не ни дават обща информация за всички посетители, но не ни разкриват Вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

  Бисквитки за прецизно таргетиране – рекламни партньори
  Facebook и Google

  Използваме тези бисквитки, защото ни дават информация за това как сте използвали нашия сайт и да могат да бъдат задействани наши реклами, според съдържанието, което сте разглеждали. Те не съхраняват Вашите ЛД.

  Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

  Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:
 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).


 • Рекламни бисквитки.

  Използваме тези бисквитки например:
 • за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и нас самите да може да бъде подобрено.


 • Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

  Сесийни бисквитки.

  Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:
 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;
 • за да взимаме отговорите на тестовете, за да покажем Вашия резултат;
 • за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да попълвате многократно анкетната форма).


 • Как ние използваме бисквитките?

  Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

  Бисквитки на трети страни:
  Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

  Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881

  Уеб услуги, които използваме:

  Google Analytics и Google Adwords:
  Уеб услуги, предлагана от Google, Inc ("Google").
  Този уебсайт използва уеб услугите на Google Analytics и Google Adwords.

  Google Analytics се използва за съставяне на статистически данни за посетители на нашия сайт.

  Google AdWords (можете да промените настройките си и да не ви бъдат показвани реклами от тук!) ни предоставя услуги за ремаркетинг и поведенческо насочване.

  През последните месеци от Google предприеха значителни мерки, за да осигурят сигурност при оперирането с ЛД съгласно GDPR, за да продължим да използваме платформата съгласно новите правила, които се въвеждат 25/05/2018 г. Според Споразумението за Европейското икономическо пространство, Google предприе редица мерки, за да отговори на влизащата в сила директива.

  Facebook и Instagram
  Този сайт използва Pixel и „бисквитки“, свързан към социалната мрежа facebook.com и Instagram. Двете платформи са собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
  Когато влезете през фейсбук в нашия сайт, той отразява тази активност и ни дава статистически данни за посещенията от двете платформи на нашия сайт. Използваме Faceobook&Instagram ремркетинг, за да ви показваме наши реклами, на продукти, които сте разглеждали на този сайт. При влизане от нашия сайт към двете платформи може да Ви бъде изискано да влезете в профила си, ако не сте го направили автоматично. Моля, имайте предвид, че не носим отговорност, ако по някакъв начин зловредна програма разчете и открадне паролата ви за социалните мрежи. Уверете се, че посещавате платформата на социалната мрежа, а не някой зловреден сайт. Чрез влизането Ви в социалната платформа ни информира, че сте посетили нашата страница или уеб сайт. За да защитите правата си при използване на една от двете или и двете платформи, се обърнете към Facebook Inc.

  Как се изтриват бисквитки?
  Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.

  Промени в нашата политика за бисквитките
  Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.