Награди за държавните институции 2017 г. добрите примери

Коя е фондация "Граждани срещу бюрокрацията"?

Фондацията е създадена през 2015 г., като основните цели са намаляване на бюрокрацията и консумацията на хартия в държавната администрация и бизнеса. Основен наш проект е Pisar.bg - най-голямата платформа за безплатни документи в Европа. От стартирането на проекта, той е ползван от над 1 000 000 граждани. Разберете повече за нас.

Защо награждаваме държавни институции?

Смятаме, че показвайки добрите примери, стимулираме намаляването на бюрокрацията. Церемонията по награждаването се проведе на 15.11.2017 г. в сградата на Европейската комисия в София.

Как се финансираме? Как взехме решение кой да бъде награден?

Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" се финансира чрез предлагане на бизнес услуги, които са отделени в две дърщерни търговски дружества. Предлагаме най-лесният начин за стартиране на бизнес, както и счетоводни услуги. По този начин, при вземането на решения сме абсолютно независими от дарители и държава.

Решенията за наградените институции взехме след детайлен мониторинг на дейността на държавните институции, както и на база препоръки от гражданите.

Победители за 2017 година

  • Държавна институция на годината - Комисия за защита на личните данни
  • Подобрение в обслужването - Национална агенция за приходите
  • Най-добри електронни услуги в общинската администрация - Столична община
  • Най-добре потребителски ориентирана интернет страница - Агенция по вписванията - registryagency.bg
  • Активна защита на гражданите - Омбудсман на Република България


  • От ляво на дясно: Милена Кръстанова - заместник-изпълнителнителен директор на НАП, Венцислав Караджов - председател на Комисия за защита на личните данни, Стефан Христов - председател на УС на фондация "Граждани срещу бюрокрацията", Венера Милова - директор на дирекция “Административно обслужване” в Столична община и Полина Стоянова - началник кабинет на Омбудсмана на Република България.

    Наградата на Агенция по вписванията беше връчена на г-жа Десислава Ахладова - Заместник-министър на правосъдието - принципал на Агенция по вписванията.