Регистрация по ЗМИП в ДАНС

ВАЖНО!

Във връзка с изискванията на ЗМИП за подаване на план за обученията по ЗМИП за 2019 г., прилагаме Съобщението от ДАНС, в което има примерен план. Трябва да се изпрати по пощата, с обратна разписка до 15.02.2019 г.


Примерен план

Примерен план - за ЕТ и фирми без служители


Необходимо е да се прати по пощата (с обратна разписка), до 15.02.2019г., на адрес: гр. София 1407, бул. Черни връх 45 - ДАНС


За да отговорите на изискванията, ще трябва да се изготвят вътрешни правилници, какато и да се направи кратко обучение. В момента разработваме услугата, но може да се възползвате от 15% отстъпка, когато пуснем официално услугата. Не сте ангажирани да ползвате услугите ни, но може да се възползвате от отстъпката.

Направете записване за изготвяне на вътрешни правилници

Данни за фирмата
Данни за връзка
Предмет на дейност
Кой трябва да се приложи ЗМИП?
 • Обменните бюра
 • Застрахователни агенти и брокери
 • Счетоводители и счетоводни къщи
 • Нотариусите
 • Лица, които предлагат правни услуги и услуги по регистрация на фирми
 • Агенциите за недвижими имоти
 • Търговците на едро
 • Търговците на петрол
 • Организаторите на хазартни игри
 • Заложни къщи
 • Юридически лица с нестопанска цел (фондации и сдружения)
 • Професионалните спортни клубове

 • Защо трябва да се имате вътрешни правилици?Защото ДАНС налага глоби, започващи от 2000 лв. За съжаление, ако сте изпуснали срока, със сигурност ще Ви глобят.

  В какъв срок трябва да се изготвят вътрешните правилници?Всички задължени лица в срок 12.05.2019 г., трябва да изпратят вътрешните си правилници до ДАНС, в които ясно да се изложат политиката и процедурите на дружеството за тази дейност.

  В 14-дневен срок от приемането им същите трябва да бъдат изпратени или представени за утвърждаване на председателя на ДАНС.

  Какви са следващите стъпки?

  Изпращането на заявление е неангажиращо. Когато се изготви НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА, ще може да изготвим вътрешните правилници, като ще се свържем с Вас, ще изготвим оферта и отговорим на всички въпроси.

  Ползвайки услугите на Pisar.bg:

 • Спестете време и пари
 • Намалете консумацията на хартия
 • Намалете бюрокрацията
 • Ползвайки услугата ни - подкрепяте нашата кауза!

 • Предлаганата услуга за фирмени промени представлява част от стопанската дейност на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" и се извършва от дъщерното дружество на фондацията - "ПИСАР.БГ" ЕООД. 100 % от нетните приходи по предлаганите услуги се изразходват за постигане на целите на фондацията. Повече за Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" можете да разберете тук.

  Всеки, който иска да направи дарение на фондацията може да го направи от тук.