Регистрация по ЗМИП в ДАНС

Направете записване за изготвяне на вътрешни правилници

Данни за фирмата
Данни за връзка
Предмет на дейност
Кой трябва да се приложи ЗМИП?
 • Обменните бюра
 • Застрахователни агенти и брокери
 • Счетоводители и счетоводни къщи
 • Нотариусите
 • Лица, които предлагат правни услуги и услуги по регистрация на фирми
 • Агенциите за недвижими имоти
 • Търговците на едро
 • Търговците на петрол
 • Организаторите на хазартни игри
 • Заложни къщи
 • Юридически лица с нестопанска цел (фондации и сдружения)
 • Професионалните спортни клубове

 • Защо трябва да се имате вътрешни правилици?Защото ДАНС налага глоби, започващи от 2000 лв. За съжаление, ако сте изпуснали срока, със сигурност ще Ви глобят.

  Какви са следващите стъпки?

  Изпращането на заявление е неангажиращо. Когато се изготви НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА, ще може да изготвим вътрешните правилници, като ще се свържем с Вас, ще изготвим оферта и отговорим на всички въпроси.

  Ползвайки услугите на Pisar.bg:

 • Спестете време и пари
 • Намалете консумацията на хартия
 • Намалете бюрокрацията
 • Ползвайки услугата ни - подкрепяте нашата кауза!

 • Предлаганата услуга за фирмени промени представлява част от стопанската дейност на Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" и се извършва от дъщерното дружество на фондацията - "ПИСАР.БГ" ЕООД. 100 % от нетните приходи по предлаганите услуги се изразходват за постигане на целите на фондацията. Повече за Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" можете да разберете тук.

  Всеки, който иска да направи дарение на фондацията може да го направи от тук.