Пенсионни фондове - сравнение | Pisar.bg

Защо създадохме тази сравнителна таблица?

Създахохме тази сравнителна таблица, за да може да ориентираме максимално потребителите, избирайки пенсионен фонд. Така нагледно се визуализира годишната доходност, както и таксите за обслужване

Откъде е информацията?

Информацията е получена от Комисията по финансов надзор и е последната публикувана.

Забележки:

* Доходност за последния 24-месечен период на годишна база за периода 31.03.2015-31.03.2017 г.
** Динамика на броя на осигурените лица в през периода 01.01.2016-31.12.2016 г.

В случай на допуснати грешки или на грешна интерпретация, фондация "Граждани срещу бюрокрацията" не носи отговорност. Тази таблица има само информационна цел и не представлява съвет или консултация за избор на пенсионноосигурително дружество!
Личните данни са 100% защитени!