С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Набирателна сметка от Paysera

Дистанционно откриване на набирателна сметка с PayseraКаква е процедурата?

1. Като бъдещ управител или представляващ на фирмата трябва се регистрирате през мобилното приложение на Paysera като физическо лице и да попълните Въпросник за клиента.

 • Изтеглете мобилното приложение безплатно от Google Play, App Store или AppGallery.
 • Подробни инструкции за откриването на сметка в Paysera вижте тук.

2. Изпращате имейл до support@paysera.bg с искане за откриване на набирателна сметка (в свободен текст).
 • След като личната Ви сметка е открита, е необходимо да захраните сметката си и да имате налична сумата за откриване на набирателна сметка.
 • Запитването трябва да изпратите от имейл адреса, който сте потвърдили в личния си профил в Paysera.
 • В имейла трябва също да потвърдите своето желание за откриване на разплащателна сметка след вписване на бъдещото дружеството в Търговски регистър.

3. В отговор на имейла ще получите информация за необходимите документи, които трябва да попълните и предоставите:
 • Споразумение за набирателна сметка по образец на Paysera. Попълнете маркираните полета на първа и последна страница с данни за компанията и представляващ.
 • Учредителен акт, устав или дружествен договор на фирмата.
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците/акционерите/решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството.

4. След като всички документи бъдат прегледани и одобрени, се открива набирателната сметка в системата на Paysera, по която се внася учредителния капитал.
 • Учредителният капитал трябва да се внесе през българска банка с превод в лева.
 • След вписване на дружеството в Агенцията по вписванията, следва да откриете фирмена сметка в Paysera. Инструкции вижте тук.
 • Набирателната сметка се закрива, а капиталът се прехвърля по новооткрита разплащателна сметка.

Таксите за откриване на набирателна сметка са:

Български граждани и/или фирми  10 EUR
Лица от ЕС/ЕИЗ70 EUR
Лица извън ЕС/ЕИЗ150 EUR