С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

Направете Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

От тук можете да направите Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение.

Освен Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

Генерирайте безплатно Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

Свалете документа: Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

Разпечатайте документа: Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


В случай, че ви трябва удостоверение за актуално състояние на фондация, сдружение или асоцияция може да го направите за една минута.
Създаване на нов документ
Примерен документ Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение
Създайте Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Предлаганата Молба за издаване на актуално състояние се входира в компетентния съд, като се заплаща държавна такса в размер на 5 (пет) лева


Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на заявителя


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на заявителя
2 Дата на молбата


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на заявителя
2
Дата на молбата
3 Данни за Фондацията/Сдружението


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на заявителя
2
Дата на молбата
3
Данни за Фондацията/Сдружението
4 Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!