С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

Декларация за предоставяне на адрес

Направете Декларация за предоставяне на адрес

Попълнете данните

Генерирайте

Свалете вашиятр документ: Декларация за предоставяне на адрес

От тук можете да направите Декларация за предоставяне на адрес за броени минути и да свалите създаденият документ напълно безплатно.
За да създадете документ въведете необходимата информация. Проверете въведената информация и натиснете "Генерирай документ". След броени скеунди ще можете да свалите вашият документ: Декларация за предоставяне на адрес.

Освен Декларация за предоставяне на адрес предлагаме и още много други документи:


Договор за заем


Договор за дарение


Договор за продажба на МПС


Пълномощно за получаване на пенсия


Пълномощно пред мобилен оператор


Пълномощно пред банка


Пълномощно за НАП


Декларация за пътуване на дете в чужбина


Декларация за произход на средства


Молба за отпуск


Запис на заповед


Молба за издаване на актуално състояние на фондация/сдружение


Пълномощно за здравноосигурителни права


Договор за продажба на дружествени дялове


Молба за отпуск по майчинство


Договор за Наем на МПС


Договор за Цесия


Разписка за получена парична сума


Пълномощно за управление на МПС


Декларация за идентичност на имена


Декларация за припознаване на дете


Заявление за отказ от наследство


Пълномощно пред доставчик на услуги


Възражение до НАП за изтекла давност


Договор за счетоводно обслужване


Договор за опрощаване на задължения


Договор за особен залог


Пълномощно пред съд


Регистрация на ЕООД


Общо търговско пълномощно


Декларация за липса на доходи


Регистрация на ООД


Документи за обявяване на ГФО


Пълномощно пред митница


Предизвестие за прекратяване на трудов договор


Трудов договор


Декларация за ползване на компютърно работно място


Декларация за обекти на интелектуална и индустриална собственост


Покана за доброволно изпълнение


Договор за дарение на МПС


Декларация за предоставяне на адрес


Заявление за издаване на удостоверение от Прокуратурата


Договор за наем


Молба за издаване на служебна бележка от НСлС


Пълномощно за получаване на лични документи


Образец от подпис и съгласие


Молба за постъпване на работа


Заявление за свидетелство за съдимост


Молба за напускане на работа


Заявление за издаване на ПИК от НАП


Справка в Централен Кредитен Регистър


Заявление за издаване на препис от съда


От тази страница можете да направите Декларация за предоставяне на адрес

Генерирайте безплатно Декларация за предоставяне на адрес

Свалете документа: Декларация за предоставяне на адрес

Разпечатайте документа: Декларация за предоставяне на адрес

Допълнителна информация

Помощ при създаване на Декларация за предоставяне на адрес


Когато трябва да осигурите адрес на пребиваване на чужденец
Създаване на нов документ
Примерен документ Декларация за предоставяне на адрес
Създайте Декларация за предоставяне на адрес с няколко прости стъпки. Бързо и лесно!

Настоящата декларация се представя пред органите на Дирекция "Миграция" при МВР или в звената "Миграция" при ОДМВР и служи като доказателство за осигурено жилище за времето на пребиваването на чужденец на територията на страната, във връзка с процедурата по издаване на разрешение продължително пребиваване в Република България. Приложима е, когато заявлението за издаване на съответното разрешение е подадено от граждани на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Нотариална заверка: задължителна (Това означава, че трябва да положите подпис пред Нотариус)

Забележка: За чужденците, които не попадат в нито един от гореизброените случаи, за за осигурено жилище за времето на пребиваването на територията на страната служи документ за собственост или договор за наем на недвижим имот.

Предимствата да създавате документ от Pisar.bg
  • Отнема броени минути
  • Получавате готов документ
  • Изцяло онлайн
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1Данни на Декларатора
На тази стъпка трябва да въведете данните на лицето, което предоставя адреса на Чуждестранното лице.Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Декларатора
2Данни на Чуждестранното лице
Имена
В случай, че лицето има само име и фамилия, оставете полето с презимето празно.
Гражданство
Въведете държавата, на която е гражданин Чуждестранното лице - напр. Руска Федерация
Дата и място на раждане
Въведете датата, градът и държавата където е родено Чуждестранното лице
Данни на паспорт
Въведете паспортните данни на Чуждестранното лице


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Декларатора
2
Данни на Чуждестранното лице
3Адрес на пребиваване
Въведете адресът, който ще предоставите на Чуждестранното лице


Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
1
Данни на Декларатора
2
Данни Чуждестранното лице
3
Адрес на пребиваване
4Моля, сверете и потвърдете въведените данни
Попълнете нужната по-долу информация и свалете документа.
Всички данни са напълно защитени и преминават през криптиране.
Копие от документа ще бъде изпратено на
$Плащане:
Този документ се предлага безплатно от Pisar.bg
Моля изчакайте, документът се генерира...

Loading animation

Pisar logo


Разходите по поддръжката на този проект са от дарения.


Моля, подкрепете ни като харесате нашата нова Facebook страница или
споделете връзка към нас, за да можем да помогнем на повече хора.

Харесай
Сподели
Препратка
ДаренияБлагодарим Ви, че използвахте Pisar.bg.

Pisar logo

Личните данни са 100% защитени!