С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ - ЕООД

Търсене на фирми

  ДДС Регистрация

  Име: ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ - ЕООД
  ЕИК / БУЛСТАТ: 831514349
  ДДС №: BG831514349
  Дружеството е регистрирано по ДДС
  Дата на регистрация: 26.05.1994 г.
  Дружеството е регистрирано на основане чл. 96 от ЗДДС
  Адрес: гр.СОФИЯ, бул. ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА № 161 ВИЖ НА КАРТАТА

  Ако дружеството е дерегистрирано по ДДС, често това означава, че е било некоректно пред НАП - не са подавани декларации, има данъчни задължения. По-рядко това се случва, ако дружеството е пожелало това - поради прекратяване на дейност

  Администратор на лични данни

  ЛИЦЕТО Е РЕГИСТРИРАНО КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
  ЕИК/БУЛСТАТ: 831514349
  ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
  Идентификационен номер: 14

  Регистрацията на дружествата като администратор на лични данни беше задължителна и възможна до 25.05.2018 г. След тази дата отпадна задължението за регистрация, но всяко дружество трябва да предприеме мерки за да отговори на изискванията на Регламента за защита на личните данни. Ако не знаете какво трябва да направите, може да Ви помогнем. Вижте повече тук.

  Разрешителни и лицензи

  Източник на информацията: Официални регистри на Националната агенция по приходите и Комисия за защита на личните данни.