С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

М. МАЛЧЕВ, вкл. и в качеството му на СВИМА-99 - МИЛКО МАЛЧЕВ| ЕТ Малчев - Милко Малчев - ЕТ

Търсене на фирми

  ДДС Регистрация

  Име: М. МАЛЧЕВ, вкл. и в качеството му на СВИМА-99 - МИЛКО МАЛЧЕВ| ЕТ Малчев - Милко Малчев - ЕТ
  ЕИК / БУЛСТАТ: 206067698
  ДДС №: BG206067698
  Дружеството е регистрирано по ДДС
  Дата на регистрация: 01.04.2020 г.
  Дружеството е регистрирано на основане чл. 100, ал.1 от ЗДДС
  Адрес: гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.МОСКО МОСКОВ №015 ет.03 ВИЖ НА КАРТАТА

  Ако дружеството е дерегистрирано по ДДС, често това означава, че е било некоректно пред НАП - не са подавани декларации, има данъчни задължения. По-рядко това се случва, ако дружеството е пожелало това - поради прекратяване на дейност

  Администратор на лични данни

  ЛИЦЕТО НЯМА РЕГИСТРАЦИЯ!

  Регистрацията на дружествата като администратор на лични данни беше задължителна и възможна до 25.05.2018 г. След тази дата отпадна задължението за регистрация, но всяко дружество трябва да предприеме мерки за да отговори на изискванията на Регламента за защита на личните данни. Ако не знаете какво трябва да направите, може да Ви помогнем. Вижте повече тук.

  Разрешителни и лицензи

  Източник на информацията: Официални регистри на Националната агенция по приходите и Комисия за защита на личните данни.