С pisar.bg е безопасно Личните данни са 100% защитени!

ОБЩИНА БОРОВАН - община

Търсене на фирми

  ДДС Регистрация

  Име: ОБЩИНА БОРОВАН - община
  ЕИК / БУЛСТАТ: 000193065
  ДДС №: BG000193065
  Дружеството е регистрирано по ДДС
  Дата на регистрация: 14.09.2017 г.
  Дружеството е регистрирано на основане чл. 100, ал.1 от ЗДДС
  Дружеството е дерегистрирано по ДДС!
  Дата на дерегистрация: 02.02.2010 г.
  Дата на регистрация: 19.12.2007 г.
  Адрес: с.БОРОВАН, Липсват данни ВИЖ НА КАРТАТА

  Ако дружеството е дерегистрирано по ДДС, често това означава, че е било некоректно пред НАП - не са подавани декларации, има данъчни задължения. По-рядко това се случва, ако дружеството е пожелало това - поради прекратяване на дейност

  Администратор на лични данни

  ЛИЦЕТО Е РЕГИСТРИРАНО КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
  ЕИК/БУЛСТАТ: 000193065
  ОБЩИНА БОРОВАН ОБЩИНА
  Идентификационен номер: 28

  Регистрацията на дружествата като администратор на лични данни беше задължителна и възможна до 25.05.2018 г. След тази дата отпадна задължението за регистрация, но всяко дружество трябва да предприеме мерки за да отговори на изискванията на Регламента за защита на личните данни. Ако не знаете какво трябва да направите, може да Ви помогнем. Вижте повече тук.

  Разрешителни и лицензи

  Източник на информацията: Официални регистри на Националната агенция по приходите и Комисия за защита на личните данни.