Регистрация на Администратор на лични данни

При въпроси: 0897 666654

Данни за фирмата
Данни за връзка

ВНИМАНИЕ! Pisar.bg спира да предлага услугата по регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД, сългасно Закона за защита на личните данни, тъй като от 25.05.2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 и всички фирми трябва да приведат дейността си съгласно него.

Повече можете да научите тук!


Личните данни са 100% защитени!