За Нас | Pisar.bg

Pisar.bg е проект е на ФОНДАЦИЯ "Граждани срещу бюрокрацията". Фондацията е регистрирана в обществена полза и е вписана в Регистъра на Министерство на Правосъдието на Репубика България.

Целта ни е всички хора да могат лесно да създават необходимите документи от ежедневието.

Без адвокати. Без излишни разходи.

Друг основен приоритет е да помогнем за намаляването на консумацията на хартия. Опитваме се да го постигнем, като оптимизираме предлаганите документи - като брой страници и форматиране. Това по никакъв начин не променя съдържанието и качеството на документите, но помагаме за спасяването на над 80 дървета от изсичане всяка година!Екипът на Pisar.bg и Фондация "Граждани срещу бюрокрацията"