Pisar.bg вече приема плащанията за регистрация на фирма и в криптовалути – Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.  Вече можете да стартирате бизнес като направите регистрация на фирма в Pisar.bg, плащайки таксите в криптовалути. Решихме да разнообразим съществуващите методи за плащане – банков път, ePay, EasyPay, PayPal, дебитни/кредитни карти, като добавихме възможността […]

Фондация “Граждани срещу бюрокрацията” е първата, която е пререгистрирана в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Това стана факт, след като бяха приети промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), като основната промяна е това, че регистрацията и промените на фондациите, сдруженията и читалищата вече се водят […]

Едно от задълженията, свързани с воденето на счетоводна отчетност е за обявяване/ публикуване на годишни финансови отчети. Какво трябва да знаете за него? І. Публикуване на ГФО в ТР. Кой е задължен да публикува ГФО в Търговския регистър? Най-общо казано – търговските дружества – ако фирмата Ви е регистрирана като […]

Застраховка „Гражданска отговорност”е задължителна за Вас. На първо място, съгласно Кодекса за застраховането застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна за Вас, ако притежавате МПС, регистрирано на територията на Р. България и то не е спряно от движение по установения от закона ред. А ако не го карате, но не е спряно […]

  Безплатна консултация – 0897 666654 Много фирми и граждани се охраняват, ползвайки видеокамери. Записите и обработката на изображение на човешко лице са лични данни. Това води до изискване, което се състои в това, че лицето, което ги е инсталирало и оперира с тях, трябва да бъде регистрирано като администратор на […]

Честа тема през последната година в медиите бе т.нар. „кражба на фирма”, респ. необходимостта от предприемане на мерки от страна на държавата в „борбата” с това обществено „явление”. Какво е кражба на фирма? „Кражба на фирма” в тесния смисъл на това понятие е прехвърлянето на собствеността върху капитала на дружеството […]

Всеки от вас притежава мобилен телефон, а някои – и повече от един, и е потребител на мобилна(и) услуга(и), т.е. намира се в договорни отношения с определен мобилен оператор. Какво следва да имате предвид? При сключване на договора с мобилния оператор:          Мобилният оператор трябва да ви предостави точна и […]

1. Какво или кое попада в обсега на понятието „лични данни”? Понятието „лични данни” включва в себе си всяка информация, която се отнася до вас и позволява да бъдете идентифицирани пряко или косвено. Това са не само подразбиращите се от само себе си име, ЕГН, номер на лична карта, адрес, […]

Популяризирането на каузите на НПО е свързано с доста трудности. Използването на социални мрежи е полезно и препоръчително, но често търсенето на ключови думи в Google, както и излизането на сайта ви на първо място е от решаващо значение. Ако сте НПО и имате ясни цели, можете да се възползвате […]

При договора за продажба на МПС-во, основно задължение на продавача е да прехвърли собствеността върху продадената вещ, съответно правото на владение, ползване и разпореждане. Принципът е, че собствеността преминава върху купувача по силата на сключения договор, стига продавачът да е собственик на МПС-во, предмет на продажбата. Но продавачът няма да […]