Застраховка „Гражданска отговорност”е задължителна за Вас.

На първо място, съгласно Кодекса за застраховането застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна за Вас, ако притежавате МПС, регистрирано на територията на Р. България и то не е спряно от движение по установения от закона ред.

А ако не го карате, но не е спряно от движение? – Няма никакво значение дали го карате или не, е отговорът на въпроса, който ви интересува.

Задължението да сключите такъв договор възниква от придобиване на превозното средство от ваша страна. Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.

Органите на МВР и по-специално КАТ стриктно следят дали сте сключили такава застраховка и ако установят противното при проверка, имат пълното право да ви наложат санкции.

Какво покрива застраховката?

Тази застраховка и задължителният й характер нямат за цел да „натоварят” бюджета ви излишно, тъй като ПТП-та се случват и понякога причинените щети са значителни и се стига до съд. Целта на застраховката е да покрие причинените от вас или трето лице, на което сте предоставили колата на правно основание, имуществени и неимуществени вреди при пътно-транспортно произшествие (ПТП) до лимита, определен в застрахователния договор. Това включва нанесените от вас материални щети на превозни средства и причинените вреди на други участници в движението – водачи, велосипедисти, пешеходци и т.н. Важно да имате предвид е, че застрахователят няма да покрие причинените от вас вреди, ако сте шофирали в нетрезво състояние или след употреба на упойващи вещества.

Има ли срок на валидност застраховката и как се плаща премията? От какво се определя размера на премията?

Отговорът на този въпрос е „Да” – застраховка „Гражданска отговорност” се сключва най-често за срок от една година, като максималната валидност на полицата по закон може да е до 3 години според новия КЗ. Как ще платите застрахователната премия по договора – наведнъж или разсрочено, на вноски, зависи единствено и само от уговорката ви със застрахователя. Размерът на премията, която ще плащате по застраховката зависи от това какъв „стаж” зад волана имате, имате ли причинени ПТП (повече ПТП ви правят „по-рисков” клиент за застрахователя, съответно плащате „по-скъпа” премия), какъв автомобил карате и др. Важно да знаете е, че при продажба на колата, застраховката „следва” автомобила за оставащия срок от застрахователната полица, т.е. няма как да си я запазите.

Как да изберем застраховател – някои практически съвети:

И така, изправени сте пред избора на застраховател, с който да сключите договора. Какво следва да имате предвид?

– Преди всичко застрахователят трябва да притежава лиценз за да предлага съответната застраховка. Непритежаването на такъв прави сключената от вас застраховка невалидна.

– Четете внимателно общите условия на съответния застраховател, обърнете внимание на рисковете, които покрива застраховката и на случаите, когато изрично е посочено, че застрахователят не поема отговорност за причинените вреди, напр. ако шофирате в състояние на алкохолно опиянение.

– Проверете офертите на няколко застрахователи – тук важно да имате предвид е, че не винаги по-малкият размер на застрахователната премия, който предлага застрахователят означава по-добри условия – обърнете внимание на рисковете, клаузите, изключващи отговорността на застрахователя; запознайте се със сроковете за завеждане на щетите.

– Съществуват варианти за комбинации от застраховки – напр. ако сключите застраховка „Гражданска отговорност” и „Каско” при един застраховател, ползвате отстъпка.

– Ползвайте услугите на застрахователен брокер – това много често може не само да ви спести от цената, но и да допринесе да сключите застраховката при по-добри условия.

– Проверете с каква „репутация” се ползва съответния застраховател – дали е коректен при изплащане на сумите.

Автор: Лиляна Попова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *