Фондация “Граждани срещу бюрокрацията” е първата, която е пререгистрирана в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Това стана факт, след като бяха приети промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), като основната промяна е това, че регистрацията и промените на фондациите, сдруженията и читалищата вече се водят от Търговски регистър, а не от окръжните съдилища.

Това е крачка напред в борбата с бюрокрацията, защото регистърът е публичен и отпада изискването за актуално състояние, а също и се въвеждат електронни услуги, които значително ще улеснят НПО-тата.

Тук е моментът да похвалим ръководството на Агенция по вписванията и Зам. министър на Правосъдието г-жа Ахладова за спазването на сроковете, защото на 02.01.2018 успяхме по ел.път да подадем искането за пререгистрация. Адекватните им действия ще бъдат взети под внимание при номинацията на наградени лица на традиционните годишни награди за държавните институции през 2018 г.

Повече за пререгистрацията на НПО можете да разберете от страницата на Български център за нестопанско право (BCNL).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *