Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.96.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.96.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.0.70 лв.9.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.120.00 лв.0.90 лв.9.55 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
60.00 лв.96.00 лв.0.95 лв.9.00 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
110.00 лв.144.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.
СИТИБАНК ЕВРОПА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
30.00 лв.720.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
СИБАНК
40.00 лв.72.00 лв.1.00 лв.8.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
10.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.10.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.0.75 лв.10.00 лв.
ПОЩЕНСКА БАНКА
85.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ПИРЕОС БАНК
40.00 лв.96.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.96.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНГ БАНК – КЛОН СОФИЯ
30.00 лв.720.00 лв.0.80 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
50.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.72.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.72.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.
БНП-ПАРИБА – КЛОН СОФИЯ
233.25 лв.300.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.120.00 лв.1.55 лв.10.50 лв.
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.