Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.144.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.240.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.180.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.180.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.288.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.
ПОЩЕНСКА БАНКА
85.00 лв.216.00 лв.1.30 лв.12.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.144.00 лв.1.30 лв.12.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.221.88 лв.1.99 лв.12.00 лв.
ЗИРААТ БАНК
0.00 лв.117.36 лв.1.00 лв.13.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.180.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.156.00 лв.1.20 лв.11.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.240.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.