Банка/Платежна институция
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
Препоръчано от Pisar.bg
0.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.Не се предлага

Открий безплатна сметка - онлайн
10.00 лв.180.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
60.00 лв.240.00 лв.1.60 лв.13.00 лв.
60.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
40.00 лв.300.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
10.00 лв.216.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
60.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.
85.00 лв.234.72 лв.1.66 лв.13.69 лв.
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
60.00 лв.240.00 лв.1.40 лв.15.00 лв.
60.00 лв.168.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
60.00 лв.257.88 лв.1.99 лв.12.00 лв.
215.14 лв.176.04 лв.1.56 лв.13.69 лв.
110.00 лв.300.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.
20.00 лв.180.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
20.00 лв.420.00 лв.7.00 лв.50.00 лв.
110.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.