Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.144.00 лв.1.10 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.169.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.0.70 лв.9.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.196.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.12.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.
85.00 лв.156.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ПИРЕОС БАНК
40.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.138.00 лв.1.20 лв.12.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
110.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.72.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.120.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.180.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.108.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.