Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.Открий безплатна сметка - онлайн
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.196.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.156.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.120.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.228.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.12.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.
85.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.144.00 лв.1.10 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.197.88 лв.1.89 лв.12.00 лв.
ЗИРААТ БАНК
0.00 лв.117.36 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
110.00 лв.158.40 лв.1.10 лв.11.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.144.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.11.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.204.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.108.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.