Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.Открий безплатна сметка - онлайн
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.144.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.108.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ЗИРААТ БАНК
0.00 лв.117.36 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.156.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.11.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.196.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.228.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
85.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.197.88 лв.1.89 лв.12.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.204.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.144.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.