Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.Открий безплатна сметка - онлайн
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.108.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ЗИРААТ БАНК
0.00 лв.117.36 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.12.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.11.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.144.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.144.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.156.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
85.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.196.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.197.88 лв.1.89 лв.12.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.204.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.228.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.