Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.Открий безплатна сметка - онлайн
ЗИРААТ БАНК
0.00 лв.117.36 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.144.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.11.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.204.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.156.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.12.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.197.88 лв.1.89 лв.12.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.228.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.196.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
85.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.144.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.108.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.