Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
на сметка
Превод в лева - ел. път
RINGS - ел. път
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.Открий безплатна сметка - онлайн
АЛИАНЦ БАНК
110.00 лв.108.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
БАНКА ДСК
20.00 лв.204.00 лв.1.95 лв.11.50 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
20.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.11.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
110.00 лв.144.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
ЗИРААТ БАНК
0.00 лв.117.36 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
60.00 лв.197.88 лв.1.89 лв.12.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
210.00 лв.144.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
110.00 лв.120.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.
85.00 лв.168.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ПРОКРЕДИТ БАНК
250.00 лв.300.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.12.00 лв.
РАЙФАЙЗЕНБАНК
60.00 лв.228.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
10.00 лв.144.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
60.00 лв.120.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ТОКУДА БАНК
40.00 лв.156.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
60.00 лв.120.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
60.00 лв.196.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
10.00 лв.144.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.