Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.1.70 лв.15.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.1.96 лв.6.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.00 лв.14.40 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.50 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.18.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.0.00 лв.
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.60 лв.0.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.65 лв.9.24 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.20.40 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.3.00 лв.12.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.