Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.5.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.2.50 лв.2.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.80 лв.10.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.00 лв.2.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.3.50 лв.10.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.