Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.80 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.50 лв.3.00 лв.2.50 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.3.00 лв.5.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.50 лв.3.20 лв.2.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.3.50 лв.10.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.50 лв.2.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.