Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Реклама
Settle предоставя услуги по приемане на електронни плащания, както за онлайн магазини, така и за физически обекти.
 • без нужда от инвестиране в допълнителни устройства
 • без фиксирани такси, месечни абонаменти и тн
 • една регистрация позволява 5 начина за приемане на плащане, както на място, така и онлайн магазин и в социалните мрежи

 • Разбери повече
  ТИ БИ АЙ БАНК
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  iCard
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
  2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
  АЛИАНЦ БАНК
  3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
  ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
  3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
  Д БАНК
  2.00 лв.3.20 лв.10.00 лв.
  ПРОКРЕДИТ
  0.00 лв.3.50 лв.0.00 лв.
  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  0.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ОБЩИНСКА БАНКА
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ПОЩЕНСКА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  ТЕКСИМ БАНК
  2.50 лв.4.00 лв.2.50 лв.
  ТОКУДА БАНК
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  БАНКА ДСК
  4.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
  2.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  РАЙФАЙЗЕН БАНК
  5.00 лв.4.50 лв.10.00 лв.
  ИНВЕСТБАНК
  0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.