Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.4.00 лв.10.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.50 лв.2.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.50 лв.3.20 лв.2.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.50 лв.3.00 лв.2.50 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.3.00 лв.5.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.90 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.