Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
2.50 лв.3.50 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.3.00 лв.12.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.20.40 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.65 лв.9.24 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.60 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.50 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.18.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.15.60 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.00 лв.14.40 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.1.96 лв.6.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.