Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Реклама
Settle предоставя услуги по приемане на електронни плащания, както за онлайн магазини, така и за физически обекти.
 • без нужда от инвестиране в допълнителни устройства
 • без фиксирани такси, месечни абонаменти и тн
 • една регистрация позволява 5 начина за приемане на плащане, както на място, така и онлайн магазин и в социалните мрежи

 • Разбери повече
  ИНВЕСТБАНК
  0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
  БАНКА ДСК
  4.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
  2.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  РАЙФАЙЗЕН БАНК
  5.00 лв.4.50 лв.10.00 лв.
  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  0.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ОБЩИНСКА БАНКА
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ПОЩЕНСКА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  ТЕКСИМ БАНК
  2.50 лв.4.00 лв.2.50 лв.
  ТОКУДА БАНК
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  ПРОКРЕДИТ
  0.00 лв.3.50 лв.0.00 лв.
  Д БАНК
  2.00 лв.3.20 лв.10.00 лв.
  ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
  3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
  АЛИАНЦ БАНК
  3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
  2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
  ТИ БИ АЙ БАНК
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  iCard
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.