Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.20.40 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.60 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.50 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.0.00 лв.
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.2.50 лв.12.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.30 лв.9.24 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.00 лв.14.40 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.00 лв.18.00 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.1.96 лв.6.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.1.70 лв.15.60 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.