Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.3.50 лв.10.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.00 лв.2.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.80 лв.10.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.2.50 лв.2.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.5.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.