Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка - онлайн
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
2.50 лв.3.50 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.10.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.2.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.65 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.50 лв.10.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.5.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.10.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.5.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.2.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.