Банка
Такса за
откриване на сметка
Годишно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.31.20 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.30.00 лв.12.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
ТЕКСИМ БАНК
1.00 лв.14.40 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.23.52 лв.6.00 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.21.48 лв.9.24 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.34.80 лв.20.40 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.24.00 лв.12.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.15.60 лв.15.60 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.24.00 лв.18.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.53.88 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.24.00 лв.14.40 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.30.00 лв.0.50 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.36.00 лв.0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.