Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка - онлайн
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.2.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.5.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.2.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
2.50 лв.3.50 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.65 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.50 лв.10.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.10.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.