Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.21.60 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
52.50 лв.30.00 лв.12.00 лв.
ТОКУДА БАНК
15.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
ТЕКСИМ БАНК
0.00 лв.11.88 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
9.78 лв.23.52 лв.6.00 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
20.00 лв.24.00 лв.5.04 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.21.48 лв.9.24 лв.
СИБАНК
8.00 лв.21.60 лв.13.20 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
25.00 лв.30.00 лв.20.40 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
39.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
ПОЩЕНСКА БАНКА
5.00 лв.28.80 лв.0.00 лв.
ПИРЕОС БАНК
7.00 лв.24.00 лв.12.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
3.00 лв.15.60 лв.15.60 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
52.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
5.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
5.00 лв.22.80 лв.0.00 лв.
Д БАНК
7.00 лв.24.00 лв.14.40 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
7.00 лв.24.00 лв.0.50 лв.
БАНКА ДСК
12.50 лв.30.00 лв.0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
7.00 лв.18.00 лв.0.00 лв.