Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Препоръчано от Pisar.bg
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка - онлайн
5.09 лв.4.50 лв.2.05 лв.
8.00 лв.5.00 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.10.00 лв.
3.00 лв.4.00 лв.2.50 лв.
9.78 лв.3.91 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.50 лв.5.00 лв.
0.00 лв.3.50 лв.0.00 лв.
6.00 лв.4.99 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
5.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
2.50 лв.4.00 лв.5.00 лв.
0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
3.00 лв.4.00 лв.10.00 лв.
4.50 лв.4.50 лв.2.00 лв.
6.00 лв.4.89 лв.10.00 лв.
5.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.