Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
Д БАНК
2.00 лв.2.80 лв.10.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.3.50 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.2.50 лв.2.50 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.50 лв.2.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.