Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.2.50 лв.12.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.1.96 лв.6.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.50 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.00 лв.14.40 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.00 лв.18.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.0.00 лв.
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.20.40 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.1.70 лв.15.60 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.2.60 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.30 лв.9.24 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.