Банка
Такса за
откриване на сметка
Годишно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.30.00 лв.12.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.30.00 лв.20.40 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
0.00 лв.24.00 лв.5.04 лв.
ТОКУДА БАНК
5.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.23.52 лв.6.00 лв.
СИБАНК
3.00 лв.21.60 лв.13.20 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.24.00 лв.14.40 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.24.00 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.24.00 лв.0.50 лв.
2.00 лв.28.80 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.22.80 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.15.60 лв.15.60 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.24.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.21.60 лв.0.00 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.21.48 лв.9.24 лв.
ТЕКСИМ БАНК
0.00 лв.11.88 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.