Банка
Необходима сума за
откриване на сметка
Годишно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
52.50 лв.30.00 лв.12.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
52.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
39.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
25.00 лв.30.00 лв.20.40 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
20.00 лв.24.00 лв.5.04 лв.
ТОКУДА БАНК
15.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
12.50 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
9.78 лв.23.52 лв.6.00 лв.
СИБАНК
8.00 лв.21.60 лв.13.20 лв.
Д БАНК
7.00 лв.24.00 лв.14.40 лв.
ПИРЕОС БАНК
7.00 лв.24.00 лв.12.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
7.00 лв.24.00 лв.0.50 лв.
АЛИАНЦ БАНК
7.00 лв.18.00 лв.0.00 лв.
ПОЩЕНСКА БАНКА
5.00 лв.28.80 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
5.00 лв.22.80 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
5.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
3.00 лв.15.60 лв.15.60 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.21.60 лв.0.00 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.21.48 лв.9.24 лв.
ТЕКСИМ БАНК
0.00 лв.11.88 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.