Банка
Такса за
откриване на сметка
Годишно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.30.00 лв.12.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.30.00 лв.20.40 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
0.00 лв.24.00 лв.5.04 лв.
ТОКУДА БАНК
5.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.23.52 лв.6.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.30.00 лв.0.50 лв.
Д БАНК
2.00 лв.24.00 лв.14.40 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.24.00 лв.12.00 лв.
СИБАНК
2.00 лв.30.00 лв.13.20 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.24.00 лв.18.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
2.00 лв.28.80 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.15.60 лв.15.60 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.27.60 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
1.00 лв.14.40 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.21.48 лв.9.24 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.