Банка
Такса за
откриване на сметка
Годишно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.48.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.30.00 лв.12.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.30.00 лв.20.40 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
0.00 лв.24.00 лв.5.04 лв.
ТОКУДА БАНК
5.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.30.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.23.52 лв.6.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.24.00 лв.0.00 лв.
СИБАНК
3.00 лв.21.60 лв.13.20 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.24.00 лв.0.50 лв.
Д БАНК
2.00 лв.24.00 лв.14.40 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.24.00 лв.12.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.40.80 лв.0.00 лв.
2.00 лв.28.80 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.15.60 лв.15.60 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.24.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.00 лв.21.60 лв.0.00 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.21.48 лв.9.24 лв.
ТЕКСИМ БАНК
0.00 лв.11.88 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.