Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.3.00 лв.5.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.50 лв.3.20 лв.2.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.90 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.80 лв.5.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.4.00 лв.10.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.50 лв.3.00 лв.2.50 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.50 лв.2.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.