Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Реклама
Settle предоставя услуги по приемане на електронни плащания, както за онлайн магазини, така и за физически обекти.
 • без нужда от инвестиране в допълнителни устройства
 • без фиксирани такси, месечни абонаменти и тн
 • една регистрация позволява 5 начина за приемане на плащане, както на място, така и онлайн магазин и в социалните мрежи

 • Разбери повече
  ПРОКРЕДИТ
  0.00 лв.3.50 лв.0.00 лв.
  ТИ БИ АЙ БАНК
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  iCard
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
  2.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  ТЕКСИМ БАНК
  2.50 лв.4.00 лв.2.50 лв.
  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  0.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ИНВЕСТБАНК
  0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
  РАЙФАЙЗЕН БАНК
  5.00 лв.4.50 лв.10.00 лв.
  ПОЩЕНСКА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  ОБЩИНСКА БАНКА
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  Д БАНК
  2.00 лв.3.20 лв.10.00 лв.
  АЛИАНЦ БАНК
  3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
  ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
  3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
  БАНКА ДСК
  4.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  ТОКУДА БАНК
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
  2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.