Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.1.70 лв.15.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.1.96 лв.6.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.00 лв.14.40 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.00 лв.18.00 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.30 лв.9.24 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.50 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.0.00 лв.
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.2.50 лв.12.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.60 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.20.40 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.