Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.50 лв.3.20 лв.2.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.50 лв.3.00 лв.2.50 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.2.80 лв.5.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.3.20 лв.10.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.4.00 лв.10.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.