Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка - онлайн
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.10.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.5.00 лв.
2.50 лв.3.50 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.2.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.5.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.2.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.65 лв.0.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.50 лв.10.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.10.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.