Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Годишно обслужване
на дебитна карта
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.0.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.50 лв.0.00 лв.
2.00 лв.2.50 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.1.80 лв.0.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.0.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.2.60 лв.0.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.50 лв.0.50 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.1.96 лв.6.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
0.00 лв.2.65 лв.9.24 лв.
ПИРЕОС БАНК
2.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.3.00 лв.12.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.00 лв.14.40 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.1.70 лв.15.60 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.18.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.2.90 лв.20.40 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.39.96 лв.