Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Реклама
Settle предоставя услуги по приемане на електронни плащания, както за онлайн магазини, така и за физически обекти.
 • без нужда от инвестиране в допълнителни устройства
 • без фиксирани такси, месечни абонаменти и тн
 • една регистрация позволява 5 начина за приемане на плащане, както на място, така и онлайн магазин и в социалните мрежи

 • Разбери повече
  iCard
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  АЛИАНЦ БАНК
  3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
  БАНКА ДСК
  4.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.
  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
  2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.
  Д БАНК
  2.00 лв.3.20 лв.10.00 лв.
  ИНВЕСТБАНК
  0.00 лв.5.49 лв.13.99 лв.
  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  0.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
  2.00 лв.4.50 лв.0.00 лв.
  ОБЩИНСКА БАНКА
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  ПОЩЕНСКА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  ПРОКРЕДИТ
  0.00 лв.3.50 лв.0.00 лв.
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  5.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  РАЙФАЙЗЕН БАНК
  5.00 лв.4.50 лв.10.00 лв.
  ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
  3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
  ТЕКСИМ БАНК
  2.50 лв.4.00 лв.2.50 лв.
  ТИ БИ АЙ БАНК
  0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
  ТОКУДА БАНК
  2.00 лв.4.00 лв.5.00 лв.
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  8.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
  2.50 лв.3.80 лв.2.00 лв.