Банка
Такса за
откриване на сметка
Месечно обслужване
сметка
Закриване на сметка
Супер Сметк@ от
Реклама
1.00 лв.0.00 лв.*0.00 лв.
Реклама
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.

Открий безплатна сметка
ТИ БИ АЙ БАНК
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.3.50 лв.10.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
0.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
1.00 лв.2.50 лв.5.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.2.80 лв.10.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
3.91 лв.2.50 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.00 лв.2.90 лв.2.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
3.00 лв.2.20 лв.0.00 лв.
БАНКА ДСК
2.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
0.00 лв.4.49 лв.2.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.3.00 лв.0.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.2.90 лв.5.00 лв.
5.00 лв.4.00 лв.0.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.10.00 лв.0.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.2.50 лв.2.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.2.00 лв.5.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.3.00 лв.2.00 лв.
iCard
0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
2.00 лв.2.00 лв.4.00 лв.