Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR
ПИРЕОС БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.20 лв.1.10 лв.10.00 лв.48.90 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
1.80 лв.0.95 лв.9.00 лв.48.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.50 лв.1.10 лв.12.00 лв.44.01 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
БАНКА ДСК
2.50 лв.1.20 лв.13.00 лв.39.12 лв.
СИБАНК
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.39.12 лв.
2.50 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.0.80 лв.14.00 лв.37.16 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.37.16 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.35.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.29.34 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
1.70 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.17.60 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
2.40 лв.1.10 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.0.75 лв.10.00 лв.9.78 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.9.78 лв.