Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка
ПИРЕОС БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.80 лв.1.10 лв.12.00 лв.58.67 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
1.80 лв.0.95 лв.9.00 лв.48.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.46.94 лв.
3.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
3.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.37.16 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.35.20 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.50 лв.0.80 лв.11.00 лв.35.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.20 лв.1.10 лв.10.00 лв.29.34 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.17.60 лв.
БАНКА ДСК
3.00 лв.1.20 лв.13.00 лв.15.65 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
2.40 лв.1.10 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.13.69 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.9.78 лв.