Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.Не се предлага0.15 EUR

Открий безплатна сметка - онлайн
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
4.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.13.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
5.00 лв.1.50 лв.14.00 лв.1.50 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
4.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
5.00 лв.1.30 лв.12.00 лв.1.30 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
6.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
Д БАНК
3.90 лв.1.10 лв.13.00 лв.1.10 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
5.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
4.50 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
ТОКУДА БАНК
3.50 лв.1.00 лв.11.00 лв.1.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
5.90 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
БАНКА ДСК
6.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
4.50 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
ПОЩЕНСКА БАНКА
6.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.0.95 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.7.00 лв.0.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
5.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.0.80 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.0.49 лв.