Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка
ПИРЕОС БАНК
2.30 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
3.50 лв.1.20 лв.14.00 лв.58.67 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.46.94 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
3.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
4.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.37.16 лв.
ТОКУДА БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.35.20 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.13.00 лв.35.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.50 лв.1.00 лв.11.00 лв.30.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.1.10 лв.12.00 лв.29.34 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.19.56 лв.
3.50 лв.0.95 лв.12.00 лв.19.56 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.80 лв.1.20 лв.10.00 лв.15.65 лв.
БАНКА ДСК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.15.65 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
4.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
3.50 лв.1.00 лв.11.00 лв.13.69 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.9.78 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.0.00 лв.20.00 лв.5.00 лв.
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.99 лв.