Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка
ПИРЕОС БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
1.80 лв.0.95 лв.9.00 лв.48.90 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.46.94 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.50 лв.1.10 лв.12.00 лв.44.01 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.39.12 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
2.50 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
3.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.37.16 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.35.20 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.35.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.20 лв.1.10 лв.10.00 лв.29.34 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
БАНКА ДСК
2.50 лв.1.20 лв.13.00 лв.19.56 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.17.60 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
2.40 лв.1.10 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.13.69 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.9.78 лв.