Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
ПИРЕОС БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.20 лв.1.10 лв.10.00 лв.48.90 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
1.80 лв.0.95 лв.9.00 лв.48.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.50 лв.1.00 лв.11.00 лв.39.92 лв.
СИБАНК
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.39.12 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
БАНКА ДСК
2.50 лв.1.20 лв.13.00 лв.39.12 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.39.12 лв.
2.50 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.35.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.19.56 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.0.80 лв.14.00 лв.19.56 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.19.56 лв.
ТЕКСИМ БАНК
1.70 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.17.60 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.17.60 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
2.40 лв.1.10 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
5.00 лв.0.75 лв.10.00 лв.9.78 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.9.78 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.9.78 лв.