Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка
ПИРЕОС БАНК
2.30 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.80 лв.1.10 лв.12.00 лв.58.67 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.46.94 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.39.12 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
3.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
3.50 лв.1.00 лв.14.00 лв.37.16 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.35.20 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.50 лв.0.80 лв.11.00 лв.35.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.50 лв.1.10 лв.12.00 лв.29.34 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.19.56 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
ТЕКСИМ БАНК
2.00 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
БАНКА ДСК
3.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.15.65 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.15.65 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
3.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.80 лв.0.95 лв.11.00 лв.13.69 лв.
ПРОКРЕДИТ
0.00 лв.0.00 лв.20.00 лв.9.78 лв.
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.99 лв.