Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR
ПИРЕОС БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.20 лв.1.10 лв.10.00 лв.48.90 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
1.80 лв.0.95 лв.9.00 лв.48.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.50 лв.1.10 лв.12.00 лв.44.01 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
СИБАНК
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.39.12 лв.
БАНКА ДСК
2.50 лв.1.20 лв.13.00 лв.39.12 лв.
2.50 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
2.50 лв.0.80 лв.14.00 лв.37.16 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.35.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.29.34 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.19.56 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.17.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
1.70 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
2.40 лв.1.10 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.9.78 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.0.75 лв.10.00 лв.9.78 лв.