Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка
ПИРЕОС БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.60.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
2.20 лв.1.10 лв.10.00 лв.48.90 лв.
ТБ ВИКТОРИЯ
1.80 лв.0.95 лв.9.00 лв.48.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
2.50 лв.0.80 лв.13.00 лв.46.94 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
2.20 лв.1.00 лв.9.00 лв.46.94 лв.
ИНВЕСТБАНК
2.50 лв.1.10 лв.12.00 лв.44.01 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.39.12 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.39.12 лв.
2.50 лв.0.95 лв.12.00 лв.39.12 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
3.00 лв.0.80 лв.14.00 лв.37.16 лв.
ТОКУДА БАНК
2.00 лв.1.00 лв.10.00 лв.35.20 лв.
СИБАНК
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.35.20 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
2.50 лв.0.80 лв.9.00 лв.35.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
2.20 лв.1.00 лв.10.00 лв.20.00 лв.
Д БАНК
2.00 лв.0.90 лв.10.00 лв.19.56 лв.
БАНКА ДСК
2.50 лв.1.20 лв.13.00 лв.19.56 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.00 лв.1.00 лв.9.00 лв.17.60 лв.
ТЕКСИМ БАНК
1.70 лв.0.90 лв.9.55 лв.17.60 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.17.60 лв.
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
2.40 лв.1.10 лв.12.00 лв.15.00 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
2.00 лв.1.20 лв.10.00 лв.13.69 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.0.00 лв.20.00 лв.9.78 лв.