Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка - онлайн
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
4.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.13.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.50 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
3.50 лв.1.20 лв.10.00 лв.1.20 лв.
ИНВЕСТБАНК
4.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
Д БАНК
3.00 лв.1.10 лв.11.00 лв.1.10 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.1.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
5.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.1.00 лв.
ТОКУДА БАНК
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.1.00 лв.
ЕКСПРЕСБАНК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
БАНКА ДСК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
4.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.0.95 лв.
ТЕКСИМ БАНК
3.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.0.90 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.13.00 лв.0.90 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
3.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.0.80 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.0.49 лв.