Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка - онлайн
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.0.49 лв.
ТОКУДА БАНК
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.1.00 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.50 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
ТЕКСИМ БАНК
3.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.0.90 лв.
Д БАНК
3.50 лв.1.10 лв.13.00 лв.1.10 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
3.50 лв.1.20 лв.10.00 лв.1.20 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
4.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.1.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
4.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.0.80 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.13.00 лв.0.90 лв.
ИНВЕСТБАНК
4.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.13.00 лв.
БАНКА ДСК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
5.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.0.95 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
5.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.1.00 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.