Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Препоръчано от Pisar.bg
Не се предлага1.00 лв.Не се предлагаФизически лица - Безплатни (първите 50)

Юридически лица - 1 лв. / 0.50 евро

Открий безплатна сметка - онлайн
6.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
7.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
6.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
6.00 лв.1.10 лв.13.00 лв.1.10 лв.
7.00 лв.1.50 лв.14.00 лв.1.50 лв.
6.00 лв.1.50 лв.14.00 лв.1.50 лв.
6.00 лв.0.90 лв.15.00 лв.0.90 лв.
6.00 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
7.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.
6.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
4.89 лв.1.17 лв.13.69 лв.58.67 лв.
6.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
6.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
7.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
6.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.