Банка
Превод в лева - хартиен
Превод в лева - електронен
RINGS - ел. път
Превод в ЕВРО
Пример: 300 EUR*
Реклама
Не се предлага1.00 лв.1.00 лв.0.15 EUR

Открий безплатна сметка - онлайн
iCard
0.00 лв.1.00 лв.0.00 лв.1.00 лв.
АЛИАНЦ БАНК
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
БАНКА ДСК
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.1.00 лв.
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
4.00 лв.2.00 лв.12.00 лв.18.00 лв.
Д БАНК
3.50 лв.1.10 лв.13.00 лв.1.10 лв.
ИНВЕСТБАНК
4.00 лв.1.20 лв.14.00 лв.1.20 лв.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
3.50 лв.1.20 лв.10.00 лв.1.20 лв.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
4.00 лв.0.90 лв.13.00 лв.0.90 лв.
ОБЩИНСКА БАНКА
2.50 лв.1.50 лв.12.00 лв.1.50 лв.
5.00 лв.0.95 лв.12.00 лв.0.95 лв.
ПРОКРЕДИТ
50.00 лв.1.50 лв.20.00 лв.1.50 лв.
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.12.00 лв.1.00 лв.
РАЙФАЙЗЕН БАНК
4.00 лв.0.80 лв.13.00 лв.0.80 лв.
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ
4.00 лв.1.00 лв.13.00 лв.13.00 лв.
ТЕКСИМ БАНК
3.00 лв.0.90 лв.12.00 лв.0.90 лв.
ТИ БИ АЙ БАНК
2.00 лв.0.50 лв.8.00 лв.0.49 лв.
ТОКУДА БАНК
2.50 лв.1.00 лв.10.00 лв.1.00 лв.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
5.00 лв.1.00 лв.14.00 лв.1.00 лв.
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
4.00 лв.1.00 лв.11.00 лв.1.00 лв.